Regulamin zakupów

 • 1.   POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Właścicielem sklepu internetowego działającego pod adresem internetowym www.supergizd.pl (zwany dalej Sklepem) jest:

ALL IN PIOTR WIDUCH

Cieszyńska 13

43-170 Łaziska Górne

635-167-18-23

zwana dalej Firmą.

1.2. Sklep prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet.

1.3. Nabywcą towarów, oferowanych w Sklepie jest pełnoletnia osoba fizyczna lub firma, zwana dalej Klientem.

1.4. Klient, zamawiając towary przy pomocy strony internetowej www.supergizd.pl przystępuje do zawarcia umowy sprzedaży (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego) między ALL IN PIOTR WIDUCH a Klientem.

 

 • 2.   OFERTA

2.1. Przedmiotem transakcji są produkty wymienione w ofercie Sklepu w chwili składania zamówienia.

2.2. Ceny produktów znajdujących się w ofercie Sklepu są podane w polskich złotych (PLN) i zawierają podatek VAT.

2.3. Różnice pomiędzy wizualizacją towaru dostępnego w Sklepie Internetowym www.supergizd.pl wynikające z ustawień komputera Klienta (kolor, proporcje, itd.) nie są podstawą reklamacji zakupionego towaru w Sklepie Internetowym www.supergizd.pl

2.4. Sklep Internetowy www.supergizd.pl  dokłada należytej staranności, aby treść oferty sprzedaży towarów jak najdokładniej odpowiadała rzeczywistości. Z uwagi na możliwość wystąpienia błędów podczas dokonywanej aktualizacji (np. cen, konfiguracji, itd.) – ewentualne rozbieżności zostaną skorygowane w trakcie realizacji zamówienia.

2.5. Sklep zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w cenach towarów znajdujących się w ofercie, zamykania kolekcji oraz wprowadzania nowych produktów do oferty Sklepu, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Sklepu, oraz do wprowadzania w nich zmian.

 • 3.   ZAMÓWIENIA

3.1. Warunkiem realizacji dokonanych zakupów jest prawidłowe złożenie zamówienia.

3.2. Zamówienie może zostać złożone przez stronę www.supergizd.pl  lub mailem na adres sklep@supergizd.pl.

3.3. Po złożeniu zamówienia Klient otrzyma e-mail z potwierdzeniem złożenia zamówienia oraz instrukcją odnośnie płatności. Dodatkowo pracownik Sklepu może kontaktować się z Klientem telefonicznie lub mailowo w celu potwierdzenia zamówienia.

3.4. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nieścisłości w treści potwierdzenia przyjęcia zamówienia, należy skontaktować się ze sklepem przy pomocy poczty elektronicznej pod adresem sklep@supergizd.pl, w treści wiadomości podając numer zamówienia.

3.5. Zamówienie będzie dostarczone na adres wskazany przez Klienta w zamówieniu. Sklep Internetowy www.supergizd.pl  nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie towaru lub opóźnienie w dostarczeniu zamówionego towaru lub realizacji zamówienia, wynikające z podania błędnego lub niedokładnego adresu dostawy.

3.6. Zamówienie będzie dostarczone na adres wskazany przez Klienta podanym w zamówieniu.

 

 • 4.   PŁATNOŚĆ

4.1. Klient może wybrać jedną z następujących form płatności za zamówione towary:

 1. płatność online za pośrednictwem dotpay,
 2. płatność online za pośrednictwem PayPal,
 3. płatność zwykłym przelewem bankowym,
 4. gotówka - przy odbiorze osobistym.

 

 • 5.   REALIZACJA I WYSYŁKA ZAMÓWIENIA

5.1. Zamówienie zostanie przyjęte do realizacji nie później niż 7 dni roboczych od momentu pełnego złożenia zamówienia tzn. tylko wówczas, jeśli Klient dokona płatności. W przypadku braku płatności 7 dni roboczych, zamówienie zostanie anulowane.

5.2. Zamówienia są doręczane w zależności od wybranego sposobu wysyłki:

 1. Poczta Polska POCZTEX: 3-5 dni roboczych. Koszt 14 zł (dotyczy wysyłek krajowych)
 2. Termin doręczenia oraz koszt wysyłek zagranicznych ustalany jest indywidualnie (prosimy zapytania o koszty wysyłki kierować na maila: sklep@supergizd.pl)

5.3. Do każdego zamówienia Sklep wystawia paragon lub, na życzenie Klienta, fakturę VAT. W przypadku chęci otrzymania faktury VAT wymagane jest zaznaczenie stosownej opcji przy zamówieniu oraz podanie danych firmy wraz z NIP. Paragony oraz faktury wystawiane są w chwili, gdy płatność zostanie zaakceptowana i wszystkie zamówione przez Klienta towary są skompletowane i gotowe do wysyłki.

5.4. Zmiany w wysyłce, rezygnacja z zamówienia możliwe są poprzez kontakt ze Sklepem pod adresem sklep@supergizd.pl.

5.5. Klient może wycofać złożone zamówienie jedynie e-mailem pod adresem sklep@supergizd.pl. Klient nie może anulować zamówienia, które już zostało wysłane. Powyższe nie wyłącza prawa do odstąpienia od umowy opisanego w Par. 7 regulaminu.

5.6. NIEDOSTĘPNOŚĆ PRODUKTU

5.6.1. Jeśli w Magazynie Firmy zabraknie produktu lub produktów objętych zamówieniem Klienta i domówienie ich od dostawców nie będzie możliwe w czasie przewidzianym na realizację zamówienia, Sklep Internetowy www.supergizd.pl wyśle do Klienta wiadomość, na adres e-mail podany przez Klienta, z prośbą o podjęcie decyzji odnośnie dalszego postępowania w sprawie zamówienia.

5.7. Niezależnie od uprawnień opisanych powyżej, w przypadku braku towaru w Magazynie lub braku możliwości realizacji zamówienia Klienta, Sklep Internetowy www.supergizd.pl  ma prawo do odstąpienia od realizacji umowy w terminie 30 (trzydziestu) dni, licząc od daty jej zawarcia. Jeżeli przewidywany termin realizacji zamówienia jest dłuższy niż 30 (trzydzieści) dni, Sklep Internetowy www.supergizd.pl  ma prawo do odstąpienia od umowy w terminie przewidzianym do realizacji danego zamówienia. Jeśli zapłata za towar nastąpiła z góry – Sklep Internetowy www.supergizd.pl  zwróci Klientowi należność za towar niezwłocznie, natychmiast po anulowaniu zamówienia.

 

 • 6.   ODSTĄPIENIE OD UMOWY I WYMIANA TOWARU

6.1. Zgodnie z Ustawą z dnia 02.03.2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów, Kupujący będący konsumentem może odstąpić od umowy sprzedaży zawartej za pośrednictwem strony internetowej Sklepu, bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie w ciągu 10 dni od dnia wydania towaru Kupującemu.

6.2. Zwrot towaru powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 (czternaście) dni. Do paczki należy dołączyć DOWÓD ZAKUPU – ORYGINAŁ PARAGONU FISKALNEGO  oraz FORMULARZ ZWROTU TOWARU. Koszt wysyłki towaru do sprzedawcy (jeśli nie jest to towar reklamowany) ponosi Klient.  Sklep zwróci należność za zwracany towar nie później niż w ciągu 14 (czternaście) dni kalendarzowych od daty doręczenia.

6.3. Klient może dokonać wymiany zakupionego towaru, w ciągu 14 (czternaście) dni od daty otrzymania zamówienia. Koszty wysyłki wymienianego towaru w obie strony ponosi Klient. Do paczki należy dołączyć DOWÓD ZAKUPU oraz FORMULARZ WYMIANY TOWARU.

6.4. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w wypadkach:

 1. a)        świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą;
 2. b)        świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone.

6.5. W przypadku skorzystania przez Konsumenta z prawa do odstąpienia, umowa jest uważana za niezawartą, a obie strony umowy zwracają sobie wzajemnie to, co sobie świadczyły.

 

 • 7.   ODMOWA PRZYJĘCIA PACZKI

W przypadku odmowy przyjęcia zamówionej i nieuszkodzonej przesyłki przez Klienta, jest to równoznaczne z odstąpieniem od umowy, o którym mowa w par. § 7 regulaminu. Zamówiony towar wraca do Sklepu, a Klient zostanie obciążony kosztami zwrotu przesyłki.

 

 • 8.   WARUNKI REKLAMACJI

(ZGŁOSZENIE NIEZGODNOŚCI TOWARU Z UMOWĄ)

8.1. Sklep odpowiada wobec Klienta za niezgodność z umową sprzedaży produktu zakupionego przez Klienta, w zakresie określonym ustawą z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dziennik Ustaw Nr 141, poz. 1176, z późn. zm.). Klient ma prawo zgłosić niezgodność towaru z umową w ciągu 2 lat od daty wydania towaru, o ile w terminie 2 miesięcy od dnia w którym stwierdził niezgodność towaru z umową poinformuje sklep o stwierdzonej niezgodności.

8.2. Sklep Internetowy www.supergizd.pl  w ciągu 14 (czternaście) dni roboczych ustosunkuje się do reklamacji Klienta i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania; warunkiem koniecznym do rozpatrzenia reklamacji jest dostarczenie reklamowanego towaru wraz z dowodem zakupu i opisem reklamacji;

8.3. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta – Sklep naprawi lub wymieni Klientowi reklamowany towar na pełnowartościowy lub jeżeli wymiana nie będzie możliwa zwróci należność za reklamowany towar w ciągu 14 (czternaście) dni kalendarzowych od daty rozpatrzenia reklamacji;

8.4. W przypadku odesłania reklamacji na adres  PIOTR WIDUCH Cieszyńska 13 43-170 Łaziska Górne  za pośrednictwem Poczty Polskiej, Sklep Internetowy www.supergizd.pl  zwróci Klientowi należność za przesyłkę. Warunkiem zwrotu jest podanie numeru konta bankowego Klienta.

 • 9.  DANE OSOBOWE

9.1. Rejestrując się w Sklepie Internetowym www.supergizd.pl   Klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych związane z realizacją zamówień dokonywanych w Sklepie Internetowym www.supergizd.pl .

9.2. Brak zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia zrealizowanie zamówienia Klienta przez Sklep Internetowy www.supergizd.pl . Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.

9.3. Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.

9.4. Zgodne z ww. ustawą, Klienci Sklepu internetowego www.supergizd.pl   mają prawo do wglądu do swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz żądania usunięcia.

 • 10.  POSTANOWIENIA KOŃCOWE

10.1. Obecność towaru na stronach Sklepu Internetowego www.supergizd.pl  oznacza dostępność towarową, jednak w niektórych przypadkach nie oznacza natychmiastowej możliwości realizacji zamówienia.

10.2. Sklep Internetowy www.supergizd.pl   nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres email wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie e-maili przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta.

10.3. Ceny podane w Sklepie Internetowym www.supergizd.pl  są ważne tylko w ofercie internetowej.

10.4. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a zwłaszcza Kodeksu Cywilnego oraz przepisy Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141 z 2002 r. poz. 1176) i Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22 z 2000 r. poz. 271).

10.5. Wszystkie nazwy towarów oferowanych do sprzedaży przez Sklep Internetowy www.supergizd.pl  są używane w celach identyfikacyjnych i mogą być chronione i zastrzeżone na podstawie przepisów Ustawy Prawo własności przemysłowej (Dz. U. Nr 119 z 2003 r. poz. 1117).

10.6. Niniejszy Regulamin obowiązuje od 22 maja 2015 r.